ΑΠΟΨΕΙΣ

Αριστοφάνης Σμπάρδος: Η επιτυχής μείωση των ανισοτήτων στον χώρο της υγείας και η συμβολή των ΤΟΜΥ

Μοιραστείτε το:        
 

///   16 Μαϊου 2019 
 PROEKLOGIKA.GR

Ο Αριστοφάνης Σμπάρδος είναι υπ. δημοτικός σύμβουλος Βόλου με τον συνδυασμό "ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΒΟΛΟ"   

  


ατά τη γνώμη μου, η πιο σπουδαία νομοθετική ρύθμιση στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια η οποία αποσκοπούσε άμεσα ή έμμεσα να μειώσει τις ανισότητες στο χώρο της υγείας αποτελεί ο Νόμος 4368 / 2016 για την πρόσβαση των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας.

Με το Νόμο 4368 / 2016 και την ΚΥΑ Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/4-4-2016, θεσπίζεται για πρώτη φορά το δικαίωμα της ελεύθερης πρόσβασης σε όλες τις Δημόσιες Δομές Υγείας για την παροχή νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης σε ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες. Η πλέον θεμελιώδης αλλαγή που εισάγει το ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο είναι η εξίσωση του δικαιώματος ασφαλισμένων, ανασφάλιστων και πρώην κατόχων Ατομικού Βιβλιαρίου Οικονομικά Αδυνάμου ή Ανασφάλιστου ως προς την πρόσβαση στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας. Η υγειονομική κάλυψη που εγγυάται το νέο πλαίσιο είναι πλήρης και περιλαμβάνει τη νοσηλευτική, διαγνωστική και φαρμακευτική κάλυψή τους.

Αυτή η ρύθμιση αφορά 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστων πολιτών, όσους έχασαν την ασφάλισή τους λόγω κρίσης, ακόμα και αν έχουν χρέη στους ασφαλιστικούς τους φορείς, όσους διαμένουν νόμιμα στη χώρα μας, όσους δεν έχουν νομιμοποιητικά έγγραφα διαμονής, αλλά χρήζουν άμεσης υγειονομικής περίθαλψης ως μέλη ευάλωτων κοινωνικών ομάδων (π.χ. ανήλικοι, έγκυες γυναίκες, άτομα με αναπηρία, τοξικό-εξαρτημένοι, άστεγοι κ.ά.).

Αυτοί οι πολίτες, λοιπόν, δε χρειάζεται να πληρώσουν απολύτως τίποτα για το σύνολο των νοσηλευτικών και διαγνωστικών πράξεων που προβλέπονται στη ρύθμιση και πραγματοποιούνται σε Δημόσιες Δομές, δε χρειάζεται να πληρώσουν τίποτα αν εξαιρούνται των συμμετοχών λόγω ειδικότερων διατάξεων, δε χρειάζεται να πληρώσουν τίποτα για έξω-νοσοκομειακές θεραπείες, εμβολιασμούς και πρόληψη, υποχρεούνται στις ίδιες συμμετοχές που έχουν και οι ασφαλισμένοι στη φαρμακευτική δαπάνη εκτός αν εμπίπτουν στις εισοδηματικές, κλινικές και κοινωνικές εξαιρέσεις της ΚΥΑ, οπότε και πάλι έχουν μηδενική συμμετοχή.

Μια άλλη εξίσου σημαντική νομοθετική ρύθμιση στο χώρο της υγείας τα τελευταία χρόνια η οποία αποσκοπεί στη βελτίωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ.) και στη μείωση των ανισοτήτων αποτελεί ο Νόμος 4486 / 2017 και η δημιουργία των Τοπικών Ομάδων Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ.). Οι Τ.ΟΜ.Υ. είναι Ομάδες Παροχής Υπηρεσιών Π.Φ.Υ. και στελεχώνονται από μια ολιγομελή Διεπιστημονική Ομάδα Υγείας. Βασική τους αποστολή είναι η παροχή ποιοτικών υπηρεσιών Π.Φ.Υ. στον πληθυσμό ευθύνης τους.

Έργο των Τ.ΟΜ.Υ. είναι η παροχή δωρεάν, καθολικής, κατάλληλης, αποτελεσματικής, αποδοτικής, ποιοτικής και ανθρωποκεντρικής Π.Φ.Υ. στον εγγεγραμμένο πληθυσμό, με έμφαση στις κοινοτικές δράσεις στο γενικό πληθυσμό, συμπεριλαμβανομένων των ευάλωτων ομάδων πληθυσμού, σύμφωνα με το Ν. 4019 / 2011 (Φ.Ε.Κ. 216 / τ. Α’). Ειδικότερα, οι Τ.ΟΜ.Υ. λειτουργούν ως Ομάδες Οικογενειακής Ιατρικής με εγγεγραμμένο πληθυσμό ευθύνης κι έχουν ως σκοπό την παροχή ολιστικών και ποιοτικών Υπηρεσιών Φροντίδας Υγείας. Πρόσβαση στις Τ.ΟΜ.Υ. έχει κάθε άνθρωπος, ανεξάρτητα από εθνικότητα, φυλή, σεξουαλικό προσανατολισμό, ασθένεια, θρησκευτικές ή φιλοσοφικές πεποιθήσεις, τόπο κατοικίας, νομική κατάσταση, οικονομική κατάσταση ή ασφαλιστική κάλυψη. Οι υπηρεσίες που παρέχονται από τις Τ.ΟΜ.Υ. είναι ισάξιες, ισότιμες, χωρίς διακρίσεις και δωρεάν.

Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από διεπιστημονική ομάδα η οποία αποτελείται από Γενικούς Ιατρούς ή Παθολόγους, Παιδίατρο, Νοσηλευτές, Επισκέπτες Υγείας, Κοινωνικό Λειτουργό και Διοικητικούς Υπαλλήλους. Διασφαλίζουν την προσβασιμότητα στις υπηρεσίες και τη συνέχεια της φροντίδας σύμφωνα με τις ανάγκες του εκάστοτε πληθυσμού, παρέχουν ασφαλή, αποτελεσματική, ολιστική και ποιοτική ανθρωποκεντρική φροντίδα υγείας, βασική τους μέριμνα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και προαγωγής υγείας στον υγιή πληθυσμό, η ολοκληρωμένη φροντίδα ασθενών με έμφαση στην αντιμετώπιση των χρόνιων νοσημάτων, καθώς και η παροχή υπηρεσιών που άπτονται της δημόσιας υγείας, όπως οι εμβολιασμοί, η κατ’ οίκον φροντίδα κ.ά.

Προκειμένου να υπάρξει ολιστική φροντίδα του πληθυσμού απαιτούνται γνώσεις που αφορούν τη Δημόσια Υγεία, το βιοψυχοκοινωνικό πλαίσιο, τον οικογενειακό προγραμματισμό κ.ά. Η αποτελεσματική Π.Φ.Υ. δε βασίζεται αποκλειστικά στην ιατρική επιστήμη και γι’ αυτό πρέπει να παρέχεται από καλά συντονισμένες ομάδες επαγγελματιών υγείας. Αυτές είναι που θα πρέπει να επιτύχουν μια στενή σχέση με την κοινότητα. 

Μοιραστείτε το: